Θέματα εξετάσεων

Εδώ θα βρείτε τα θέματα εξετάσεων από το 2002 και μέχρι σήμερα, όπως είναι ανηρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας.

Επιλέγετε μάθημα και στον πίνακα που θα δείτε την χρονιά που θέλετε.
Πριν ξεκινήσετε να λύνετε θέματα, συμβουλευτείτε έναν καθηγητή σας διότι κατά τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει αλλαγές στην ύλη των μαθημάτων.

Αρχαία
Ιστορία Προσ.
Λατινικά
Μαθηματικά Προσ.
Φυσική Προσ.
Χημεία Προσ.
Βιολογία Προσ.
Α.Ο.Θ.
Α.Ε.Π.Π.
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Γενικής
Μαθηματικά Γενικής
Ιστορία Γενικής